kasa                                                                         >>> spółdzielnia socjalna w praktyce

Co planujemy

Przygotowanie spółdzielni do działalności:
    * Założenie serwisu internetowego.
    * Opracowanie statutu spółdzielni i organizacja zebrania założycielskiego.
    * Ustalenie zakresu specjalności przyszłych członków i zakresu proponowanych usług.
    * Ustalenie władz spółdzielni i rejestrację spółdzielni w KRS.

Next

Dokumentacja

Praktycznie wszystko o spółdzielniach społecznych

Tu jest projekt statutu Spółdzielni Społecznej "Hajnówka" oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane ze spółdzielniami, także dokumenty dotyczące finansów - najbardziej interesujące przyszłych członków spółddielni

Tutaj prawie wszystko o spółdzieniach socjalnych   

A K T U A L N O Ś C I

W trakcie zebrania w dniu 24 stycznia 2020 r. wstępnie ustalono, że spółdzielnię założy 5 osób niepełnosprawnych. Aktualnie trwają prace przygotowawcze. Zainteresowani mogą telefonować - 516 56 56 81.

Kroki ubiegania się o dotację na przystąpienie do spółdzielni socjalnej przedstawia to poniższa infografika.
kasa Źródło: "Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny", Wydanie V (w przygotowaniu, planowany termin przedsprzedaży to kwiecień / maj 2019 r.).