Jak widać - Polska zachodnia skąd przychodzą najczęściej niże                              A tu Polska w widmie widzialnym, czas polski to - CET - Polska z satelity można je powiększyć
pogoda z satelity

Europa w widmie widzialnym - animacja obejmuje 60 minut pogoda z satelity

Europa w podczerwieni - animacja obejmuje 60 minut pogoda z satelity